موتر کرایی

موتر مورد دلخواه خودرا مطابق نیازمندی خود کرا نمایید

موترهای کرایی مطابق نیاز مشتری

موترهای کوچک، متوسط و بزرگ مطابق ضرورت مشتریان با رنگ و مادل های مختلف در خدمت شما حاضر میباشد. 

سفر و تعطیلات خود و خانواده خودرا با استفاده از موترهای لوکس کرایی سهل و برای سیاحت بیشتر زمینه را برای خود و خانواده خود مساعد بسازید.

خرید مطمین

از خدمات جوزجان توریزم با اطمینان کامل خریداری و استفاده نمایید

قیمت استثنایی

از خدمات جوزجان توریزم با نازلترین قیمت استفاده نمایید

کریدیت کارت

با استفاده از کریدیت کارت بانکی پرداخت خودرا بشکل اقساط انجام بدهید.

مرکز تماس

برای اخذ معلومات کامل به شماره های تیلفون و وتس اپ ذیل تماس بگیرید +905301373103 +905301373103