سازمان دهی

محافل خوشی، مجالس رسمی، سیمینارهای علمی، وکشاپ های آموزشی و کنگره نهادها

سازمان دهی محافل و مجالس

سازمان دهی محافل خوشی، مجالس رسمی و مراسم های بزرگ نمایشی یکی از بخش های اساسی فعالیت جوزجان توریزیم میباشد. هموطنان مقیم خارج کشور میتوانند با استفاده از تعطیلات خود مراسم عروسی، شیرینی خوری، سنتی و غیره محافل خوشی خودرا میتوانند در شهر استانبول و سایر شهرهای مشهور ترکیه راه اندازی نمایند. جوزجان توریزم با در نظرداشت آب و هوای هر فصل میتواند مراسم خوشی شما را در سالون های مجلل، هوای آزاد و در کشتی های بزرگ راه اندازی نماید. همچنان نهادهاییکه در پی راه اندازی مراسم، مجالس و نمایشگاه تجارتی خود در شهر ترکیه میباشند، نیز خدمات لازم مطابق خواست مشتریان صورت میگیرد. 

مراسم عروسی و شیرینی خوری

خریداری مطمین

از خدمات جوزجان توریزم با اطمینان کامل خریداری و استفاده نمایید

قیمت های استثنایی

از خدمات جوزجان توریزم با نازلترین قیمت استفاده نمایید

کریدیت کارت

با استفاده از کریدیت کارت بانکی پرداخت خودرا بشکل اقساط انجام بدهید.

مرکز تماس

برای اخذ معلومات کامل به شماره های تیلفون و وتس اپ ذیل تماس بگیرید +905301373103 +905301373103