در باره ما

دیدگاه

فعالیت مطابق دیدگاه و مامویت مشخص جهانی، فراهم نمودن قناعت مشتریان در ارایه خدمات، احترام به ارزشهای اجتماعی، استفاده از منابع بشری متخصص، حمایت و پشتیبانی از ابتکارات ارزنده، استفاده معقول از منابع، احترام حقوق مشتریان، شرکا و همکاران اکمال کننده گان امور مربوطه محسوب میگردند، تامین اعتماد متقابل در روابط تجارتی و اجتماعی، تامین محیط کاری سالم برای همه همکاران.

ماموریت

جوزجان توریزم با استفاده از آخرین معلومات و پیشرفت ها در ساحه سیاحت و توریزم جهانی در پی عرضه خدمات استندرد و با قیمت های ارزان و مناسب میباشد.

جوزجان توریزم مصمم است همگام با آخرین انکشافات در سکتور سیاحت و با استفاده از تکنالوژی روز برای کسب رضایت مشتریان خود عرضه خدمت نماید. خدمات جوزجان توریزم همواره مورد پذیریش مشتری و کارمندان خواهد بود.

خریداری مطمین

از خدمات جوزجان توریزم با اطمینان کامل استفاده نمایید.

قیمت های استثنایی

از خدمات ما با ارزانترین نرخ روز استفاده نمایید.

استفاده از کریدیت کارت

با استفاده از کریدیت کارت بانکی میتوانید خدمات مارا بشکل اقساط بپردازید.

تمرکز تماس

شماره های تماس مرکز معلومات جوزجان توریزم +905301373103 +905304813103