صحت و سیاحت

سیاحت و درمان مشکلات صحی خودرا همزمان انجام بدهید

چرا ترکیه را انتخاب نمایید؟

ترکیه به عنوال نقطه وصل قاره آسیا و اروپا از موقعیت جغرافیایی منحصر به خود برخوردار میباشد. سالانه میلیون ها انسان ترکیه را برای سیاحت و درمان مشکلات صحی خود انتخاب مینماید. 

ترکیه با داشتن داکتران متخصص، تکنالوژی مدرن و شفاخانه های مجهز در سطح جهان یکی از کشورهای جذاب برای مریضان محسوب میگردد. با ایجاد بیشتر از 50 شفاخانه استندرد تایید شده از طرف “جی سی آی” در توریزم صحی جایگاه دوم را در سطح کشور بخود اختصاص داده است. همچنان هرگونه نیازمندی مریضان در کشور ترکیه از طرف شرکت تورزیم صحی جوزجان تدارک دیده میشود. شرکت توریزم صحی جوزجان با قرارداد موجود خود با شفاخانه های استندرد و زنجیره یی کشور دوست ترکیه زمینه تداوی و رسیده گی به هرگونه مشکلات صحی شما را فراهم مینماید.

خریداری مطمین

از خدمات جوزجان توریزم با اطمینان کامل خریداری و استفاده نمایید

قیمت های استثنایی

از خدمات جوزجان توریزم با نازلترین قیمت استفاده نمایید

کریدیت کارت

با استفاده از کریدیت کارت بانکی پرداخت خودرا بشکل اقساط انجام بدهید.

مرکز تماس

برای اخذ معلومات کامل به شماره های تیلفون و وتس اپ ذیل تماس بگیرید +905301373103 +905301373103

شفاخانه و کلینیک های قراردادی ما

شفاخانه ها و کلینیک های قراردادی توریزم صحی جوزجان را میتوانید با فشار دکمه پایین تماشا نمایید. 

بخش های درمانی موجود در شفاخانه های قراردادی ما

داخله، اطفال، جراحی عمومی، جراحی اعصاب، جراحی استاتیک، زیبایی صورت، استوماتولوژی، ولادی و نسایی، گوش و گلو، چشم، پیوند اعضای داخلی بدن، تداوی سرطان ها و غیره بخش های مربوطه را با فشار دکمه ذیل دیده میتوانید. 

شفاخانه و کیلینیک های قراردادی توریزم صحی جوزجان

بخش های درمانی شفاخانه های قراردادی ما

دندان و جوف دهن

در زمان پرکاری نخست دندانهای پوسیده کشیده شده و اطراف آن پاک کاری میگردد. بعدآ جای دندان خالی با مواد لازمه پرکاری میگردد. 

جراحی اعصاب و دماغ

جراحی اعصاب یک بخش از جراحی اختصاصی میباشد که برای تداوی سیستم عصبی بدن استفاده میگردد. جراحی اعصاب و دماغ یکی از بخش های حساس عمل جراحی بوده و نیازمند تجارب وافر جراحان میباشد. 

چیک آپ

در طبابت مدرن برای جلوگیر از وقوع امراض معاینات عمومی پیشگیرانه یا چیک آپ تطبیق میگردد. بخاطریکه بعضی از امراض بعد از رشد به صحت انسان را به وضعیت غیر قابل برگشت قرار میدهد. 

تداوی فزیکی و احیا مجدد

در تداوی فزیکی و احیای مجدد تمرینات و یک سلسله شیوه های غیر عملیاتی علم طبابت مورد استفاده قرار میگیرد. 

گستروانترولوژی

بخشی از علم طبابت است برای تداوی مری، معده، روده های کوچک و بزرگ، و اعضای داخلی مرتبط به سیستم هضمی را مورد تداوی قرار میدهد.

جراحی عمومی

جراحی عمومی یکی بخشی علوم طبی است که بخاطر تداوی امراض سیستماتیک ویا یک ساحه از بدن مورد استفاده قرار میگیرد. با بخش های مختلف طبابت در یک ساحه کاری مشترک عملی میگردد. 

امراض سیستم تنفسی

امراض سیستم تنفسی شامل نل های تنفسی، برانش یا خالیگاه های تنفسی و پلورا یا پرده اطراف شش ها میباشد. تداوی امراض سیستم تنفسی در بخش اختصاصی طبابت صورت میگیرد. 

امراض و مراقبت چشم

امراض چشم انواع مختلف دارد که شیوع آن از اسباب مختلف منشآ میگیرد. مراقبت و تداوی به موقع جلو اختلالات و کوری چشم را میگیرد. 

Kadın Hastalıkları ve Sağlığı

Yumurtalık kistleri yumurtalık dokusundan gelişen, özellikle üreme çağındaki kadınlarda nispeten sık görülen ve büyük çoğunluğu iyi huylu oluşumlardır.

Kardiyoloji

Aritmi, kalbin ritmik çalışmasındaki bozulma anlamına gelir. Aritmide kalp atışları kişinin rahatlıkla hissedeceği kadar hızlanır. Ayrıca kalp ritimleri düzensiz fakat yavaş olabilir.

گوش و گلو

Tıbbın kulak, burum, boğaz bölgelerindeki hastalıklarla ilgili dalıdır. İşitme kayıpları, Akut ve kronik kulak iltihapları, Akut ve kronik kulak iltihapları vb.

Kemik İliği

Daha çok kanser hastalarında uygulanmakla birlikte kemik iliği yetmezliği yapan hastalıklarda da yapılmaktadır.

KVC

Kalp damar cerrahisi, kalp ve kalp damarları ile alakalı sağlık sorunlarının cerrahi tedavisiyle ilgilenen bir bilim dalıdır.

Nöroloji

Başta beyin olmak üzere vücut sinirlerini etkileyen tüm hastalıklar nörolojinin ilgi alanında yer alır. Nöroloji bölümünün ilgi alanına giren hastalıklar aşağıda listelenmiştir.

Obezite Cerrahisi

Obezite ya da halk arasında bilinen adıyla şişmanlık, vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

Onkoloji

Kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin normal özelliklerinin dışında bir değişim göstererek kontrolsüz çoğalması ile meydana gelen çağımızın en önemli hastalıklarından biridir.

Organ Nakli

Organ yetmezliklerinde yaşam kalitesini artırıcı bir yöntem olan organ nakli canlı vericiden ya da kadavralardan yapılmaktadır.

Ortopedi

Diz en çok sorun yaşadığımız eklemdir. Bunun nedenleri de diğer eklemlere göre daha fazla yüke maruz kalması, vücudumuzun en uzun…

Plastik ve Estetik Cerrahi

Bu cerrahi dalımızı “Plastik ve Rekonstrüktif” Cerrahi ile “Estetik” Cerrahi şeklinde ikiye ayırmak mümkündür.

Saç Ekim

Saç Ekimi ense üzerinde iki kulak arasındaki dökülmemeye kodlanmış bölgeden alınan saç köklerinin dökülmenin olduğu bölgeye uygun tekniklerle nakledilmesi işlemidir.

Tüp Bebek

Modern tıptaki yardımcı üreme yöntemlerinden biri olan tüp bebek, kadın ve erkeğe ait üreme hücrelerinin vücut dışı koşullarda döllenmesi ve elde edilen embriyo…

Üroloji

Üroloji, erkek ve kadının idrar yolları ile erkek üreme organlarını konu alan ve bu sistemlerin hastalıkları ile uğraşan cerrahi tıp bilimidir.